Huijaako perintäyritys Intrum Justitia Oy viivästyskoroilla?

Unohdin maksaa terveydenhoitomaksun ja perintäyritys Intrum Justitia Oy lähetti maksumuistutuksen. Lasku oli pieni, hieman alle 50 euron luokkaa, ja siitä kertynyt korkokin oli ilmoitettu olevan vain 0,40 euroa. Näiden lisäksi maksettavaksi tuli viiden euron muistutusmaksu. Pienistä summista huolimatta, halusin kuitenkin vähän kiusata yritystä kysymyksilläni ja selvittää mistä näissä on oikeastaan kysymys.

Selvisi ensinnäkin, että tuo korko 0,40 oli ehtinyt kertyä noin kuukauden ajan siksi, että Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymä oli hidastellut laskun saattamisessa perintätoimiston käsittelyyn.

Koska Intrumin lähettämässä laskussa oli mainittu ainoastaan koron alkamisajankohta ja koron summa, muttei ns. päättymisaikaa, kysyin mistä ajanjaksosta on kyse. Sain vastaukseksi, että korko on laskettu laskun eräpäivään saakka.

Eli hetkinen. Mitä jos velallinen maksaa laskun ennen eräpäivää? Silloinhan hän maksaa myös korkoa, jota ei ole oikeasti vielä kertynyt. Maksaisiko Intrum ylimääräisen koron takaisin?

Koska maksoin alkuperäisen laskun ilman sanktiomaksuja suoraan myyjälle enkä perintäyritykselle samana päivänä, kun sain maksumuistutuksen, joutui Intrum laskemaan uuden koron, joka oli heidän mukaansa enää 0,34 euroa siihen päivään, jolloin maksoin laskun.

Tästä siis oppineena, älä koskaan maksa perintäyrityksen vaatimaa korkoa, vaan vaadi saada tietää todellinen maksettavaksi kertynyt korko maksupäivään (ei eräpäivään) mennessä.

Liitän loppuun koko viestiketjun mun ja Intrumin välillä. Siitä selviää myös miten Intrum kertoo noudattavansa kuluttaja-asiamiehen hyvää perintätapaa koskevaa ohjeistusta perimällä perintäkuluna 5 euroa, mutta samalla toimii sitä vastaan, koska kyseisessä ohjeistuksessa painotetaan, ettei kohtuulliset perintäkulut tarkoita sitä, että ne olisivat kaavamaisesti samat kuin lain asettamat ylärajat, joka on tässä tapauksessa tuo viisi euroa. Perusteluna: Intrumilla vakiintunut käytäntö. 😀

Hei,

Olen maksanut laskun ennen kuin muistutuskirjeenne saapui perille.

Asianumero: x.

Hei,

kiitos viestistäsi.

Pyydämme ilmoittamaan xx.04.2018 mennessä maksamasi summan, tilinumeron sekä maksupäivän ja -viitteen asian tarkistamista varten.

Pyydämme huomioimaan, että perintäkulu 5 euroa on kuluttaja-asiamiehen hyvää perintätapaa koskevan ohjeistuksen mukaan aiheellinen mikäli perintätoimenpiteet ehdittiin aloittaa ennen maksun saapumista.

Ystävällisin terveisin,
Asiakaspalvelu/ Outi

Hei,

Mainitsemassasi ohjeistuksessa myös painotetaan, että ”Kohtuulliset perintäkulut eivät tarkoita sitä, että ne olisivat kaavamaisesti samat kuin lain asettamat ylärajat”, kyseisen ylärajan ollessa kirjallisesta maksumuistutuksesta nimenomaan vaatimanne 5 euroa. Millä tavalla tässä toteutuu hyvä perintatapa?

Voitteko myös todentaa, että perinnästä aiheutuneet kulut, joita minulta vaaditaan, ovat todella samat kuin velkoja on yhteisessä sopimuksessanne velvollinen suorittamaan, jotta voin olla varma, ettei minulta vaadita ylimääräisiä maksuja, jotka eivät ole aiheutuneet maksun myöhästymisestä?

Viivästyskoron kertymisen ajanjaksoa ei ole ilmoitettu. Jos korko on alkaen xx.03.2018, mihin mennessä sitä on kertynyt 0,40 euroa?

Entä onko hyvän perintätavan mukaista antaa koron kertyä 32 päivää – olettaen, että em. jakson päättymispäivä on xx.04.2018 – ennen kuin sitä aletaan vaatia maksettavaksi?

Odotan vastausta kaikkiin kysymyksiini xx.04.2018 mennessä.

Maksamani summa xx,xx euroa on maksettu tilille xxxxx huhtikuun xx. päivänä viitteellä xxxxx. Toisaalta, tehän olette ammattimainen perintätoimisto, ettekö te pysty tarkistamaan maksajan suoritusta ilman, että teille pitää toimittaa kyseessä olevan laskun tiedot?

Hei,

kiitos viestistäsi.

Olemme tiedustelleet sinulta suorituksen tarkkaa ajankohtaa perintätoimenpiteiden aiheellisuuden tarkastamiseksi. Saimme tiedon suorituksesi saapumisesta Päijät-hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilille xx.04., mutta tarkistuksella pyrimme varmistamaan, ettei suoritus ole syystä tai toisesta tapahtunut kuitenkin ennen perintätoimenpiteiden käynnistämistä.

Maksumuistutus saatavasta on lähetetty xx.04.2018, joten muistutuskulu on aiheellinen. Päijät-hämeen hyvinvointikuntayhtymä on sitoutunut hinnastomme mukaisiin perintäkuluihin (perintälain 10 a-f§). Kulun määrä 5,00 euroa perustuu Intrumilla vakiintuneeseen käytäntöön.

Viivästyskorkoa vaadimme avoimille veloille eräpäivästä maksupäivään, eli tässä tapauksessa Päijät-hämeen hyvinvointikuntayhtymän ilmoittamasta eräpäivästä xx.03.2018 suorituksen maksupäivään xx.04.2018 (0,34 euroa).

Muistutuskirjeemme korko on laskettu kirjeen eräpävään xx.04.2018 (0,40 euroa). Koska suoritus tehtiin ennen eräpäivää, on avoin korko jäänyt kirjeessä ilmoitettua pienemmäksi.

Olemme saaneet Päijät-hämeen hyvinvointikuntayhtymältä toimeksiannot xx.04.2018 ja ryhtyneet perintätoimenpiteisiin samana päivänä.

Ystävällisin terveisin,
Janita

Hei,

Kiitos viestistä. Onko tämä asia nyt hoidettu vai ei? Viestistä pystyy päättelemään, että edelleen kinuatte sitä viittä euroa, mutta se ei käy selväksi viestistä. Ja jos niin on, voitteko antaa ohjeet sen maksamiseksi niin pian kuin mahdollista? Ja tietenkin oletan, että kaikenlainen maksujen kerryttäminen on keskeytynyt viimeistään sillä hetkellä, kun olen ilmoittanut teille maksaneeni laskun – se on samalla vaatimus.

”Kulun määrä 5,00 euroa perustuu Intrumilla vakiintuneeseen käytäntöön”, joka tarkoittaa siis samaa kuin ”kaavamaisesti sama kuin lain asettama yläraja”. Ellei teillä ole esittää mitään parempaa perustelua, ei kannattaisi sanoa teidän ”asiakkaille”, jotka eivät välttämättä ole itse valinneet teidän ”palveluitanne”, että noudatatte kuluttaja-asiamiehen hyvää perintätapaa koskevaa ohjeistusta, kun sitä ette selvästikään tee.

Hei,

kiitos viestistäsi.

Muistutuskulun ja viivästyskoron osuus 5,34 on edelleen avoinna ja voitte maksaa sen allaolevilla tiedoilla. Mitään uusia kuluja tai korkoa asiaan ei ole kertynyt.

Saaja: Intrum Justitia Oy
Summa: 5,34 euroa
Eräpäivä: xx.05.2018
Maksuviite: xx
Tilinumero: xx

Ystävällisin terveisin,
Janita

Kelmin Lumo

Kirjoittaja on kuvataiteilija, DJ ja web designer.

More Posts

Follow Me:
TwitterFacebook

One comment

  1. Petri Willman

    Hei,

    olet ymmärtänyt väärin. Kyse ei ole ollut Intrumin perinnästä, vaan velkojan muistutuksesta, jonka perimistoimisto on lähettänyt. Se ei siis tarkoita sitä, että kyse olisi perimistoimeksiannosta. Tätä saattaa olla hiukan hankalaa hahmottaa koska nykyisin perimistroimistrot hoitavat ulkoistettuna myös maksumuistutuksia. Valitettavasti ne ovat sisällöltään harhaanjohtavia ja siksi sinäkin luulit olevasi perimistoimiston perinnän kohteena siinä mielessä kuin se perintälaissa tarkoitetaan.
    Kannattaa reklamoida velkojalle ja vaatia että maksumuistutus pitää laatia niin ettei asiakas luule virheellisesti että kyse on perimistoimiston maksuvaatimuksesta (vrt. maksumuistutus). Tuo vaadittu 5 euroa on ihan lain mukainen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *