Vastuuvapauslauseke

Tämä Internetsivusto (jäljempänä ”Palvelu”) tarjoaa uutisia, viihteellistä ja opetuksellista tietoa. Olet yksin 100% vastuussa siitä, miten sitä tietoa käytät tai jätät käyttämättä.

Kaikki Palvelussa julkaistu materiaali on tarkoitettu vain tiedon hankintaa varten. Palvelun tekijä(t), kirjoittaja(t), julkaisija tai millään tavalla Palvelun tuottamiseen liittyvät tahot (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) eivät harjoita oikeudellisia, lääketieteellisiä, taloudellisia tai muita aiheeseen liittyviä asiantuntijapalveluita. Jos asiantuntijaa tarvitaan, ottakaa yhteyttä asiantuntijapalveluita tarjoaviin tahoihin.

Palveluntarjoaja pyrkii Palvelun mahdollisimman korkeatasoiseen sisältöön ja sivustoon, mutta ei miltään osin takaa sisällön oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta tai Palvelun toimintavarmuutta. Lisäksi, sisältö ei ole välttämättä ajantasalla. Tietoa pitäisi käyttää vain yleisenä ohjaavana tekijänä.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

Tällä sivustolla oleva tieto tarjotaan sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei ota minkäänlaista vastuuta tai ole minkäänlaisessa vastuussa kenellekään tai millekään taholle mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti Palvelun tietoihin, tai jotka voivat aiheutua Palvelun käytöstä, Palvelun toimimattomuudesta tai Palvelun tietojen luotettavuudesta. Mitään takuita, suoria tai välillisiä, ei tehdä. Palveluntarjoaja ei korvaa minkäänlaista Palvelusta aiheutuvaa vahinkoa, mukaan lukien tulon tai voiton menetys, tappiota tai vahinkoa, oli se sitten välitön tai välillinen, seuraamuksellinen, yleinen, erityinen, sattumanvarainen, tunnusomainen tai muunlainen vahinko, riippumatta menetyksen, tappion tai vahingon syntytavasta. Vastuunrajoitukseen lasketaan mukaan huolimattomuus, vastuu ja rikkomus sopimuksesta tai takuusta, jopa silloin kun Palvelua tuottaville osapuolille olisi ilmoitettu mahdollisuudesta sellaisiin vahinkoihin.